Viinistu MTÜ Tontküla Vesi annab varad vallale

969

Viinistu külas tegutsenud MTÜ Tontküla Vesi on avaldanud soovi anda oma varad üle Kuusalu vallale, kuna seoses MTÜle kuulunud pumbamaja rekonst­rueerimise ja küla veetorustike ühendamisega on tegevus lõppenud. Kuusalu vallavolikogu kuulutas aasta alguses vee-ettevõtjaks Viinistu Külaseltsi, kes pole seni uuendatud pumbamaja ega joogiveetrasse üle võtnud ning hiljuti avaldas soovi, et vallavalitsus leiaks teise vee-ettevõtja. Kuusalu vallavanem Urmas Kirtsi ütles, et vallavalitsus on nõus Tontküla Vee varad üle võtma ja leidma Viinistule uue vee-ettevõtja. Kuni volikogu kinnitab uue vee-ettevõtja varustab Viinistut veega MTÜ Viinistu Külaselts.