Vargus Loksa lasteaias

766

10. veebruaril kella 11.40 paiku sai politsei tea­te Loksa lasteaias toi­mu­nud vargusest. Oli lõ­hu­tud akna­klaa­s ja murtud sis­­se lasteaia hoonesse, va­ras­ta­tud erinevaid meta­l­list esemeid. Kah­jusumma on täpsustamisel. Juh­tunu uurimiseks on alustatud kri­minaalasja karistusseadustiku var­gust käsitleva paragrahvi alu­sel. Kahtlustatavana pole kedagi kinni peetud.