Vallalt Kodasoo külamaja tee ja parkla jaoks 3475 eurot

1013

Kuusalu vallavalitsus otsustas enne jõule toimunud istungil eraldada valla reservfondist 3475,20 eurot MTÜle Kodasoo Küla Selts uue külamaja juurde tee ja parkla rajamiseks. Tee remondib ja parkla ehitab OÜ Kuusalu Veod. Vallavalitsus on sõlminud ettevõttega sihtfinantseerimislepingu.