Välgulöö­gist süttis abihoo­ne

699

16. mail kell 16.44 sõit­sid päästjad Kuu­­­salu valda Uuri kül­la, kus välgulöö­gist oli süttinud abihoo­ne. Kohale sõitis kaks päästemeeskonda ja kaks paakautot. Ehitis põles lah­tise leegiga ning ohustas kõr­valasuvaid hooneid. Kõrval­asuvate hoonete süttimise hoid­sid ära hooneid aiavooli­ku­ga kastvad ja jahutavad naab­rid.