Uus Ani­ja val­la­ si­se­ne bus­si­liin

523
Anija vald.

Ani­ja val­las hak­kab ala­tes 1. au­gus­tist ree­de­ti sõit­ma uus val­la­si­se­ne bus­si­liin Ani­ja 6 mars­ruu­dil Här­ma­ko­su-Pil­la­pa­lu-Sood­la-Keh­ra. Ree­de hom­mi­ku­ti saab sel­le bus­si­ga sõi­ta kü­la­dest Keh­ras­se raud­tee­ja­ma, et min­na ron­gi­le. Õh­tul viib buss sõit­jad Keh­rast kü­la­des­se ta­ga­si. Sõit­ja­te­veoks on le­ping sõl­mi­tud OÜ­ga Aluk­vik, mil­le buss sõi­dab sa­mal mars­ruu­dil tei­si­päe­vast si­se­lii­ni, kuid siis tu­leb Keh­rast ta­ga­si poo­le­tei­se tun­ni pä­rast. Abi­val­la­va­nem Enn Pung rää­kis, et AS H-Lii­nid lõ­pe­tas 16. juu­nist bus­si­lii­ni nr 413 Tal­linn-Aeg­vii­du-Koe­ru, mil­le­ga Sood­la, Rau­do­ja, Pil­la­pa­lu piir­kon­na ini­me­sed said sõi­ta Tal­lin­na ja ta­ga­si. Ku­na kü­la­dest ha­ka­ti kurt­ma, et nüüd on kee­ru­li­ne pää­se­da pea­lin­na ars­ti juur­de, ot­sus­ta­ti koos­töös Põh­ja-Ees­ti Ühist­rans­por­di­kes­ku­se­ga, et la­hen­du­se­na võiks kat­se­ta­da si­se­lii­ni ühel töö­päe­val nä­da­las. Abi­val­la­va­ne­ma sõ­nul lä­heb täien­dav bus­si­liin käe­so­le­val aas­tal Ani­ja val­la­le maks­ma ligi 2600 eu­rot.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la maas­pet­sia­lis­tiks hak­kab ALO REI­DOLV
Järgmine artikkelRaa­si­ku staažikas kal­mis­tu­vaht pa­neb ame­ti ma­ha