TV 10 olüm­pias­tar­di Har­ju fi­naal­võist­lu­se II eta­pi tu­le­mu­si

245

15. jaa­nua­ril toi­mus Tal­lin­nas TV 10 olüm­pias­tar­di Har­ju­maa fi­naal­võist­lu­se II etapp.

Tüd­ru­ku­te noo­re­ma gru­pi 60 meet­ri jook­sus saa­vu­tas Lok­sa güm­naa­siu­mi õpi­la­ne Jo­han­na Sü­da Kuu­sa­lu val­last 73 jooks­ja seas 9. ko­ha (11,40). Kau­gus­hüp­pes sai Ma­ri­liis Tiits Kuu­sa­lu kesk­koo­list 82 võist­le­ja ar­ves­tu­ses 4.00 meet­ri­ga 5. ko­ha ning Ali­sa Kask Lok­sa güm­naa­siu­mist 7. ko­ha (3.97).
Va­ne­ma­te tüd­ru­ku­te 60 meet­ri jook­sus tu­li Liis­bel Al­met Kuu­sa­lu kesk­koo­list 7. ko­ha­le (10,34), te­ma koo­li­õde Ane­te Olk­ko­nen sai 9. ko­ha (10,51), võist­le­jaid oli 39. Kõr­gus­hüp­pes oli Liis­bel Al­met viies ning Ka­ta­ri­na He­le­na Vaht­ra Ala­ve­re põ­hi­koo­list kuues, mõ­le­mad alis­ta­sid kõr­gu­se 1.45, tu­le­mu­se said kir­ja 49 nei­du. Tei­vas­hüp­pes tu­li Vik­to­ria Põ­lo­va Lok­sa güm­naa­siu­mist tei­seks (1,80), tal­le järg­nes koo­li­kaas­la­ne Anas­ta­sia Ko­sa­re­va (1,60), Je­le­na Ni­ki­ti­na sa­mu­ti Lok­sa koo­list sai 5. ko­ha (1,40).

Noo­re­ma­te pois­te 60 meet­ri jook­sus tu­li Mar­tin Plakk 71 osa­võt­ja seas 8. ko­ha­le (11,29) ja Hu­go Saul 9. ko­ha­le (1.34), mõ­le­mad õpi­vad Kuu­sa­lu koo­lis. Tei­vas­hüp­pes saa­vu­tas Pjotr Kos­ja­kov Lok­sa güm­naa­siu­mist 2. ko­ha (1.80), Hend­rik Ma­dis­son Kuu­sa­lu koo­list lõ­pe­tas võist­lu­se 9. ko­ha­ga (1.40).
Va­ne­ma­te pois­te 60 meet­ri tõk­ke­jook­sus sai Ad­rian Aio Kuu­sa­lu kesk­koo­list 40 noor­me­he seas 9. ko­ha (10,59). Kõr­gus­hüp­pes sai ta 7. ko­ha (1.40). 5 sen­ti­meet­rit hü­pa­nud koo­li­vend Kent Clark Val­ge sai 6. ko­ha. Tei­vas­hüp­pes sai tu­le­mu­se kir­ja 42 noor­meest.