Tulekahju kaitseväe polügoonil

1082

28. aprillil kell 13.37 tea­ta­ti häirekeskusele metsa-tu­lekahjust Kuusalu vallas Pa­la küla lähedal kaitseväe po­lügoonil, kus põles rii­gi­mets. Sünd­muskohale sõitsid 13 pääs­teautot ning metsa­kus­tuta­miseks eritehnikat Ida-Ees­ti ja Põhja-Eesti re­gi­oo­nist. Kus­tutustöid juhtis Põh­ja-Ees­ti Päästekeskuse ope­­ratiiv­korrapidaja. Põles 15 ha met­saalust pinnast. Tu­le le­vi­ku­le pandi piir kella 17.37 ajal.

Eelmine artikkelVarastamine Loksal
Järgmine artikkelRöövide tõttu moodustati Juminda Külade Korrakaitse