Tulekahju endises sõjaväeosas

1163

8. augustil kell 00.11 tea­ta­­ti tulekahjust Kuusalu val­­­las Suurpea külas endise sõjaväeosa territooriumil. Lok­­sa komando päästjad leid­­­­sid, et lahtise leegiga põ­­le­vad betoonist 3×6 meetri suu­ruse valvuriputka puidust ka­tu­sekonstruktsioonid ja hoo­nes­se kuhjatud praht. Tu­le­kah­­ju lokaliseeriti kell 00.42 ja lik­videeriti kella 2.14ks.