Töömessid noortele

1683

Õpilased uurisid Kuusalu koolis suvetöö messil kohalike ettevõtete pakkumisi päris hoolega. Põhikooli lõpetajad olid tagasihoidlikumad, neid pidid firmade esindajad vahel julgustama küsimusi esitama. Gümnaasiumiklasside noored suhtlesid kogenumalt, paljud on töötanud mitmel suvel. Oli neidki, kes ütlesid, et hakkavad maikuust osaliselt tööl käima, paralleelselt kooliga.
Rajaleidja töötajad kommenteerisid, et noored on ettevõtlikud ja hakkajad, kuid mitte kõik. Nad panevad lapsevanematele südamele, kui kool läbi, tuleks noortele leida rakendust. Mõne puhul peab lisama, et saada toast välja – karjäärinõustajatel on olnud kokkupuuteid noortega, kes tunnistanud, et elavad või on elanud vaid arvutimaailmas. Sellest väljatulek on raske, on olnud juhtumeid, kus nõustamisel käinud arvutisõltlane lõpuks kaob, töökohavalikuni ei jõua.
Koos koolikaaslastega töömessil osalemine on üks võimalus anda otsest teavet töövõimaluste kohta ja julgust minna tööelu proovima. Kuusalu valla ettevõtjad leidsid, et noortele suunatud töömessid võiksid jätkuda.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­last lä­heb maa­kon­na­võist­lu­se­le 10 lau­lu­last
Järgmine artikkelLok­sal tu­leb rah­va­kü­sit­lus 23. ja 24. ap­ril­lil