Ti­mey on Aju­ja­hi 10 pa­re­ma ärii­dee hul­gas

392

Pü­ha­päe­val va­li­ti väl­ja Ees­ti suu­ri­ma ärii­dee­de kon­kur­si Aju­jaht küm­me pa­re­mat ärii­deed, mis pää­se­sid kon­kur­si järg­mi­ses­se voo­ru. Küm­ne edu­ka seas on ka „pa­rim en­ne“ ehk toi­duai­ne­te kva­li­tee­diin­di­kaa­tor Ti­mey, mil­le üks loo­ja on Raa­si­ku val­la noor­mees, teh­ni­kaü­li­koo­li tu­deng Mar­tin Möl­lits. Aju­ja­hi te­le­saa­de on TV3 eet­ris ala­tes 4. ap­ril­list nel­ja­päe­va õh­tu­ti. Tä­na­vu­se hooa­ja võit­ja sel­gub 23. mail toi­mu­vas ot­se­saa­tes.

Eelmine artikkelAni­ja val­la­ma­ja saab uue kant­se­leis­pet­sia­lis­ti
Järgmine artikkelKol­ga põ­hi­koo­lit­rupp või­tis Har­ju­maa teat­ri­fes­ti­va­lil Grand Prix