Tammistu kogemus

1538

Eesti maapiirkonda katvast lairibavõrgustikust on Ida-Harjus saanud kiire interneti Leesi ja Tammistu rahvas. Tammistu külavanem jagab kogemusi – põhipidur on nõue võtta optilise kaabli panekuks kooskõlastus ka õhuliini puhul igalt maaomanikult, kelle maad liinikoridor läbib, kuigi elektrikaablid on samade postide küljes. Kooskõlastusteks kulus üle aasta – alates maaomanike kontaktide otsimisest kuni veenmiseni mitte takistada külal saada kiiret internetiühendust. Riigil tuleks läbi mõelda, kas see on mõistlik nõue.