Tahtlik süütamine Loksal

1239

27. augustil kell 4.19 tea­ta­ti häirekeskusele tu­le­kah­just Loksal Posti tä­na­val. Keegi kuritahtlik oli pool­avatud aknast baariruu­mi­desse visanud põleva pa­beri­nutsaku, mis süütas akna puit­raami. Tulekahju kustutas baari töötaja. Loksa ko­man­do päästjad kontrollisid sünd­muskoha üle ja tuuluta­sid ruumid. Kohale kutsuti po­litsei.