TAA­VI TŠERN­JAVS­KI ja MA­RI­TE EN­NUS­TE on Ees­ti meist­rid

965

4.-6. juu­li­ni Rak­ve­res toi­mu­nud Ees­ti noor­te ja juu­nio­ri­de meist­ri­võist­lus­tel ker­ge­jõus­ti­kus võit­sid me­da­leid ka Kuu­sa­lu val­la noo­red ker­ge­jõus­tik­la­sed.

U23 tei­vas­hüp­pes või­tis esi­ko­ha Taa­vi Tšern­javs­ki (SK Eli­te Sport) Kol­ga­kü­last tu­le­mu­se­ga 4.70 meet­rit. Ket­ta­hei­tes saa­vu­tas ta 43.78 meet­ri­ga 2. ko­ha. Kol­man­da me­da­li või­tis Taa­vi Tšern­javs­ki oda­vis­kes – 57.18 meet­rit an­dis 3. ko­ha.

100 meet­ri jook­sus sai hõ­be­me­da­li Kuu­sa­lu Spor­dik­lu­bi võist­le­ja Se­ve­ri Jõõ­ras aja­ga 11,20 se­kun­dit. Eel­jook­su­dest pää­ses ta fi­naa­li pa­ri­ma­na. Kau­gus­hüp­pes sai Se­ve­ri Jõõ­ras 6.71 meet­ri­ga 5. ko­ha. Väl­jas­pool ar­ves­tust võis­tel­nud 24aas­ta­ne Sö­ren Jõõ­ras hüp­pas kau­gust 7.01 meet­rit.

Ku­ni 18aas­tas­te noor­mees­te tei­vas­hüp­pes või­tis Mat­tias Ida­vain (Kuu­sa­lu SK) 3.60 meet­ri­ga 3. ko­ha. Pjotr San­kin sai 10. (3.15) ja Ger­man Gu­lya­kov 12. ko­ha (3.00), ka ne­mad tree­ni­vad Kuu­sa­lu SKs. 110 meet­ri tõk­ke­jook­su lõ­pe­tas Mat­tias Ida­vain 10. aja­ga (17,10). Oda­vis­kes sai Ger­man Gu­lya­kov 12. ko­ha (44.27) ja kau­gus­hüp­pes Pjotr San­kin 27. ko­ha (5.02).

Ku­ni 16aas­tas­te pois­te hul­gas või­tis kaks me­da­lit Kuu­sa­lu SK esin­da­ja And­rei Bek­ker. Ta oli tei­ne 1500 meet­ri ta­kis­tus­jook­sus (5.05,71) ning kol­mas tei­vas­hüp­pes (3.10). 300 meet­ri tõk­ke­jook­sus sai And­rei Bek­ker 11. ko­ha (48,12). Hõ­be­me­da­li või­tis ka Kol­ga koo­li õpi­la­ne Ta­nel Kurg (Tal­lin­na SS Ka­lev), kes tõu­kas kuu­li 13.46 meet­rit. Si­mon Sa­rap (Kuu­sa­lu SK) saa­vu­tas kau­gus­hüp­pes 3. ko­ha (5.93), 100 meet­ri jook­sus 6. ko­ha (12,08, eel­jook­sus 12,04) ja 200 meet­ris 7. ko­ha (24,86). Ar­go Sel­jand (Kuu­sa­lu SK) sai 2000 meet­ri jook­sus 4. ko­ha (6.46,51) ning 800 meet­ris 8. (2.20,51) ja kõr­gus­hüp­pes 11. ko­ha (1.45).

Ku­ni 20aas­tas­te nei­du­de kol­mik­hüp­pe või­tis Ma­ri­te En­nus­te (Kuu­sa­lu SK), kes hüp­pas 11.80 meet­rit. Kõr­gus­hüp­pes saa­vu­tas ta 2. ko­ha (1.66) ning oda­vis­kes 4. ko­ha (40.31).
Ku­ni 18aas­tas­te nei­du­de va­sa­ra­hei­tes sai Anas­ta­sia Van­dysh 6. ko­ha (37.83) ja ket­ta­hei­tes 11. ko­ha (24.17) ning ku­ni 16aas­tas­te tü­tar­las­te 200 meet­ri tõk­ke­jook­sus Car­men Pa­jus­te 15. ko­ha (35,60) ja 100 meet­ri tõk­ke­jook­sus 22. ko­ha (19,63). Mõ­le­mad tüd­ru­kud tree­ni­vad Kuu­sa­lu Spor­dik­lu­bis.

Eelmine artikkelEsi­lii­ga B juu­ni­kuu pa­rim tree­ner on Raa­si­ku Jo­ke­ril
Järgmine artikkelKuusalu tennisemeister on RISTO ROOS