Spordiuudis

829

Pe­nin­gi 2018 ka­ri­ka­võit­jad ran­na­vol­le nais­paa­ris­män­gus on Tii­na Kool­meis­ter ja An­na-Lii­sa Mii­lits. Pe­nin­gi ka­ri­ka­sar­ja vii­ma­ne etapp oli 26. au­gus­til. Ko­ha­le olid saa­bu­nud ül­dar­ves­tu­se kõr­ge­ma­te­le koh­ta­de­le pre­ten­dee­ri­nud paa­rid. Eta­pi­või­du saa­nud ning üht­la­si ka­ri­ka­võit­ja­teks tul­nud Tii­na Kool­meist­ri ja An­na-Lii­sa Mii­lit­sa jä­rel saa­vu­ta­sid eta­pil ja kok­ku­võt­tes 2. ko­ha Gei­di Stein­berg ja Lii­sa Peep ning 3. ko­ha Ka­ja Ki­be­na ja Sii­ri Part.             

JA­NEK JAŠKOV

Eelmine artikkelAja­le­hed jõua­vad nüüd Kuu­sal­lu hil­jem
Järgmine artikkelKuu­sa­lu hoo­le­kan­de­ma­ja rii­gi­han­ge