Spordiuudised

962
Aruküla käsipallitüdrukud.

Aru­kü­la SK 2005. aas­tal sün­di­nud tüd­ru­ku­te kä­si­pal­li­võist­kond või­tis Soo­mes Siun­tio Cup´il esi­ko­ha. Nais­kon­da kuu­lu­sid Ker­tu Sas­siad, Kar­men Vaik­saar, Ka­di-Triin Jär­ve, Anas­ta­si­ja Pav­lo­va, Ane­te Va­re, Ave­li Aa­vik, Sand­ra Par­ve, Ca­ro­ly Aru­vel, Alek­sand­ra-Jen­ni­fer Med­ni­ko­va, Ka­ro­lii­na Elii­se Tam­ma­ru. Tree­ner on And­rus Ro­gen­baum.

15-16. juu­nil Lä­tis Og­res toi­mu­nud Bal­ti võist­kond­li­kel meist­ri­võist­lus­tel või­tis Kuu­sa­lu val­la jooks­ja Jaa­nus Kal­las­te mees­te 5000 meet­ri jook­sus 3. ko­ha (15.31.27). Võist­kond­li­kult või­tis Ees­ti koon­dis 311 punk­ti­ga, Lee­du oli 289 punk­ti­ga tei­ne ja Lä­ti 201 punk­ti­ga kol­mas.

 

Eelmine artikkelSõnumitoojas 12. juunil
Järgmine artikkelTule tu­le tu­le­mi­se­le!