Spordiuudis

963

Kuu­sa­lu val­la ker­ge­jõus­tik­la­ne Taavi Tšernjavski sai aas­ta­va­he­tu­se tei­vas­hüp­pe­võist­lu­sel 2. ko­ha. 30. det­semb­ril Tal­lin­nas Las­na­mäe ker­ge­jõus­ti­ku­hal­lis alis­tas 22aas­ta­ne Taa­vi Tšern­javs­ki mees­te tei­vas­hüp­pes 4.82 meet­rit. Võit­ja Mar­tin Paaks­puu (KJK Lõu­na­lõ­vi) üle­tas 4.92 meet­rit.

7. jaa­nua­ril toi­mu­nud Vin­ni-Rak­ve­re 2018. aas­ta tal­ve­jook­su­sar­ja võist­lu­sel Rak­ve­res saa­vu­tas Jaa­nus Kal­las­te (Tree­ning­part­ner) Ka­sis­pealt 36.01 mi­nu­ti­ga 4. ko­ha. Kok­ku osa­lesid jook­sus 40 meest ja 22 naist. KÜL­LI KOP­PEL­MAA

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la tu­ris­miet­te­võt­jad rah­vus­va­he­li­ses koos­tööp­ro­jek­tis
Järgmine artikkelKeh­ra koo­lis lah­tis­te us­te nä­dal