Sõnumitoojas 6. oktoobril

251
 • KÜSITLUS: Mil­lis­te era­kon­da­de või va­li­mis­lii­tu­de­ga võiks Teie va­li­mis­ni­me­ki­ri te­ha koos­tööd ja moo­dus­ta­da või­mu­lii­du?
 • Esmas­päe­val al­gab va­li­mis­nä­dal;
 • Val­la õpe­ta­ja­te pi­du Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas;
 • Lahe­maa Tu­ris­miü­hing tõi rah­vus­par­gi piir­kon­na­le Ro­he­li­se Siht­ko­ha kuld­mär­gi­se;
 • Kuu­sa­lu val­las on oma osa et­te­võt­lu­sel;
 • Kuu­sa­lu val­la üldp­la­nee­ring;
 • Aren­dus­ko­ja Co­vi­di-mee­de et­te­võt­ja­te­le;
 • Keh­ra Kon­sum laie­neb;
 • Ani­ja val­la kesk­raa­ma­tu­ko­gu ju­hib AN­NE­LI AL­LI­KAS;
 • Ani­ja val­las al­ga­vad koo­li­tu­sed las­te­va­ne­ma­te­le;
 • Kehra Lastetare ehitamiseks 10 pakkumist;
 • Anija valla talihooldajad;
 • Miks ei ole Aru­kü­la mõi­sa­kur­vi juu­res pea­tus­ko­has bus­si­pea­tust?

Ostke värske ajaleht!
Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 13. oktoobril.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la üldp­la­nee­ring
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­las sel­gu­sid aas­ta ha­ri­dus- ja kul­tuu­ri­te­gi­jad