Sõnumitoojas 28. septembril

241
 • Sa­ri­ka­pi­du Keh­ras – 30 aas­ta­se va­hea­ja jä­rel uus kor­ter­ma­ja;
 • Must­jõe Kõrt­si­ta­lu rah­vas käis Ani­ja val­la­ma­ja ees meelt aval­da­mas;
 • Ani­ja val­la aren­gu­ka­vas tu­le­vaks aas­taks üle 3,4 mil­jo­ni eu­ro in­ves­tee­rin­guid;
 • Kehra muuseumis on esimene professionaalse kunsti näitus;
 • Ani­ja val­la aren­dus­juht on JAN­NE KAL­LAK­MAA;
 • Muu­da­tu­sed Ani­ja vo­li­ko­gu ko­mis­jo­ni­des;
 • Raasiku valla kaasava eelarve raha läheb Peningi külla;
 • Raa­si­ku­le pla­nee­ri­tak­se 1,3 ki­lo­meet­ri pik­kust ter­vi­se­ra­da;
 • Raa­si­ku val­la lu­si­ka­pi­du;
 • Heategevuslikul teatejooksul Arukülas osales 272 jooksjat;
 • Joker jät­tis jalgpalli Ki­hel­kon­na­der­bi või­du ko­ju;
 • Sügis toob pos­ti­tee­nus­tes muu­da­tu­si Kuu­sa­lu val­las;
 • Kuu­sa­lu post­kon­to­ri ase­mel pos­ti­punk­ti ei tu­le;
 • Lii­va laa­dal teh­ti kü­las­ta­ja­te re­kord;
 • Tule­kul on „La­he­maa res­to­ra­ni­de nä­dal koos sõp­ra­de­ga“;
 • Mere­pääs­te­võist­lus­tel või­tis er­gu­tu­s­au­hin­na Pä­ris­pea võist­kond;
 • Vald an­nab MTÜ-le Kol­ga Sport 4000 eu­rot;
 • Muu­tu­sed Kuu­sa­lu val­la koo­li­bus­si­de graa­fi­ku­tes;
 • Kõn­nu uus kü­la­va­nem on KUL­DAR PÄRN;
 • Optimist klassi purjetajad lõpetasid hooaja Hara sadamas;
 • Koo­li­de­va­he­li­se tea­te­jook­su­de võist­lu­se või­tis Kuu­sa­lu kesk­kool.

Ostke värske ajaleht!

Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 5. oktoobril.

Eelmine artikkelMust­jõe Kõrt­si­ta­lu rah­vas käis Ani­ja val­la­ma­ja ees meelt aval­da­mas
Järgmine artikkelAlavere kuivati labor määrab sööda- ja toiduvilja kvaliteeti