Sõnumitoojas 17. jaanuaril

1567
 • Aruküla ühisvee- ja kanalisatsioonivõrk valmib järgmise aasta lõpus;
 • MAARJA SIKUT: “Raasiku vallavolikogus peaks olema kogukonnakomisjon.”;
 • Raasiku vallas on probleeme jäätmeveoga;
 • Raasiku vallas koalitsioonilepingut sõlmitud ei ole;
 • Vandaalid lõhkusid Kuusalu vallas 3 bussipeatust;
 • Kuusalu valla turismiettevõtjad osalevad rahvusvahelises koostööprojektis;
 • Rahvas on Kuusalu valla eluga sama rahul kui 4 aastat tagasi;
 • Laste huvihariduse sõiduteotusest Kuusalu vallas;
 • JAAN VELSTRÖM Virvelt: “Üldplaneering kui õlekõrs.”;
 • Kas Rummu rabasse saab teha turbakaevanduse – kohtuotsus on tulekul;
 • RMK kavandab Kuusalu juures harvendusraiet;
 • Kehra kool plaanib võtta kasutusele koolivormi;
 • Anija valla rahvas ei ole rahul prügiveoga;
 • Aegviidu spordihoone hakkab kandma Nordwoodi nime;
 • Kehra liuväli on avatud;
 • Sotsiaaltöö spetsialist MARIANNE LEIS: “Lapse kohta saab 5,75 eurot pensionilisa.”;
 • Selle nädala leht Raasiku valla kõikides postkastides.
Ostke värske ajaleht!
Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 24. jaanuaril.
Eelmine artikkelKeh­ra kool plaa­nib võt­ta ka­su­tu­se­le koo­li­vor­mi
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la ise­te­ge­vus­la­sed la­vas­ta­sid st­see­ne maa­li­delt