Sel­gu­sid Raa­si­ku val­la esi­me­sed sulg­pal­li­meist­rid

1033

ARON LIPS

Lau­päe­val, 3. juu­nil toi­mu­sid Aru­kü­la põ­hi­koo­li võim­las Raa­si­ku val­la esi­me­sed meist­ri­võist­lu­sed sulg­pal­lis. Osa­võt­jaid oli 22 ning meist­rid sel­gi­ta­ti ük­sik­män­gu­des ning nais, -mees- ja se­ga­paa­ris­män­gu­des. Mee­sük­sik­män­gus alis­tas Mar­gus Var­res kõik oma vas­ta­sed üle­kaa­lu­kalt ning tu­li Raa­si­ku val­la esi­me­seks meist­riks. Tal­le järg­ne­sid tei­se­na Ta­nel Mets, kes omab Raa­si­ku val­la män­gi­ja­test Ees­ti jooks­vas ede­ta­be­lis kõi­ge kõr­ge­mat koh­ta, ja kol­man­da­na Va­hur Par­ve.

Nais­te seas saa­vu­tas meist­ri­tiit­li Ca­rol Päh­kel, kes või­tis fi­naal­män­gus Eve­lin Par­vet. Kol­mas oli Mai­li Hir­lak.

Mees­paa­ris­män­gus olid pa­ri­mad Ta­nel Mets-Ja­mes Dodd. Võrd­ses män­gus saa­vu­ta­sid 2. ko­ha Gui­do Oja-Va­hur Par­ve, kol­man­daks jäid Mar­gus Var­res-Tar­mo Maalt.

Nais­paa­ris­män­gus tu­lid val­la meist­riks Ca­rol Päh­kel-Mai­li Hir­lak. Tub­lilt või­del­des saa­vu­ta­sid 2. ko­ha Ma­ri Möls-Ing­rid Ker­son ja 3. ko­ha võist­lus­te ühed noo­ri­mad män­gi­jad Kät­rin Mets-Ma­ri­liis Vaar­mets.

Raa­si­ku val­la meist­rid se­ga­paa­ris­män­gus on Va­hur Par­ve-Eve­lin Par­ve, kes alis­ta­sid pin­ge­li­ses heit­lu­ses Gui­do Oja-Ma­ri­liis Vaar­met­sa. Kol­man­daks män­gi­sid en­nast Ja­mes Dodd-Sil­va Lips.

Eelmine artikkelPolitseikroonika
Järgmine artikkelEst­lan­der kor­ral­dab Raud­sil­lal loo­dus­koo­li­tu­se BUSHC­RAFT FES­TI­VAL