Sel­gu­sid Kuu­sa­lu val­la suu­sa­meist­rid

602

Lau­päe­val, 23. veeb­rua­ril toi­mu­sid Kol­ga­kü­las Kuu­sa­lu val­la meist­ri­võist­lu­sed suu­sa­ta­mi­ses.

Ku­ni 10aas­tas­te tüd­ru­ku­te 1 km pik­ku­se dis­tant­si lä­bis kõi­ge kii­re­mi­ni Ma­ri Pa­ju (3.36 mi­nu­tit), järg­ne­sid Sä­de-Riin Jõe­leht (5.22) ja Im­bi Rand­laht (7.09). Ku­ni 12aas­tas­te tüd­ru­ku­te 1,5 km või­tis Jo­han­na Sü­da (6.45) Jes­si­ka Jõe­saa­re (8.39) ees. Ku­ni 14aas­tas­test lä­bis Lee­nu Aas­rand sa­ma dis­tant­si aja­ga 6.48 mi­nu­tit.

Nais­tel tu­li suu­sa­ta­da 2,5 km, Ja­nett Trei­salt lä­bis dis­tant­si aja­ga 15.37 mi­nu­tit. Üle 35aas­tas­te nais­te sa­ma pi­kal maal või­tis Jaa­na Kuus­pa­lu (9.23) Ing­rid Rand­la­he (9.46) ja Ter­je Va­na­han­su (10.45) ees. Üle 45aas­tas­te nais­te 1,5 km dis­tant­sil või­tis Hil­le­ri Trei­salt (9.42) Kris­ti­na Hää­le (10.25) ees.

Ku­ni 10aas­tas­te pois­te 1 km või­tis Ats Aru­lo (2.57), järg­ne­sid Ma­tis Mänd­mets (3.36) ja Re­vo Käärst (4.11). Ku­ni 12aas­tas­te 1,5 km või­tis Leo­nard Va­tu­nen (6.03), Ru­ben Käärs­ti (7.22) ja And­reas Vil­bas­te (7.41) ees. Ku­ni 14aas­tas­te 2,5 km lä­bis kõi­ge kii­re­mi­ni Kris­to La­tik (8.18), järg­ne­sid Evar Saul (9.15) ja Kul­dar Sü­da (9.46). Ku­ni 16aas­tas­te 5 km pik­ku­se dis­tant­si või­tis Uku Aas­rand (16.26) Joo­nas La­ti­ku (16.55) ja Tõ­nis Us­ta­vi (21.47) ees. Ku­ni 18aas­tas­test lä­bis Sven Ka­das­te sa­ma maa aja­ga 24.14 mi­nu­tit.

Mees­te 7,5 km dis­tant­sil või­tis Mar­gus Hein­ta­lu (24.46) järg­nes Sil­ver Lo­de­raud (28.42). Üle 40aas­tas­te 5 km lä­bis kõi­ge kii­re­mi­ni Er­ti Paal­berg (14.45), järg­ne­sid Mait Mänd­mets (17.04) ja Too­mas Kurg (19.27). Üle 50aas­tas­test või­tis Ee­ro Park­taal (16.24) Tar­mo Ame­ri (20.29) ees ning üle 60 aas­tas­test Rein Ka­ne (16.12) Re­ne Too­me­re (18.59) ees.