RAI­VO AEG kü­las­tas Aru­kü­la

896

Rii­gi­ko­gu lii­ge, Isa­maa ja Res Pub­li­ca Lii­du saa­dik Rai­vo Aeg kü­las­tas pü­ha­päe­val, 10. det­semb­ril Aru­kü­la. Te­da kut­sus rah­va­ga koh­tu­ma IR­Li lii­ge, Aru­kü­la ela­nik An­ne Een­pa­lu: „Oli­me Kon­su­mi juu­res ning vest­le­si­me poe­kü­las­ta­ja­te­ga. Ja­ga­si­me 70 jõu­lu­kaar­ti ning ko­ka­raa­ma­tut ja pi­par­koo­ke. Kut­su­sin rii­gi­ko­gu liik­me ja en­di­se po­lit­sei pea­di­rek­to­ri kül­la, ku­na ko­ha­li­ku elu kor­ral­da­mi­ne peab käi­ma koos­kõ­las rii­gi­mees­te-nais­te ära­kuu­la­mi­se ja oma lo­bi­töö­ga. Rii­gi juh­ti­mi­ne ei to­hi jää­da ai­nult ka­bi­net­ti. Tun­ti hu­vi tu­lu­mak­su­va­ba mii­ni­mu­mi muu­tu­se koh­ta, see on jää­nud pal­ju­de­le aru­saa­ma­tuks. Öeldi, et Aru­kül­la oleks va­ja kii­res­ti tank­lat.”

Eelmine artikkelMAIE MU­RA­KAS – Aeg­vii­du esi­me­ne ja siia­ni ainus pe­rearst
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la me­re­peo kor­ral­da­jaks ei kan­di­dee­ri­tud