Raa­si­kul käib võ­sa­lõi­kus

670

Raa­si­ku ale­vi­kus on prae­gu võ­sa­lõi­kus­tööd. Val­la tee­de- ja ehi­tuss­pet­sia­list Ar­go Laks üt­les, et vald on tel­li­nud hool­dus­töid val­la­le kuu­lu­va­tel maaük­sus­tel: „Võ­sa võe­tak­se ma­ha liik­lu­s­ohu­tu­se ta­ga­mi­seks, kraa­vid pu­has­ta­tak­se ning võe­tak­se hal­jas­tus­mul­da. Plaa­nis on veel lõi­kus­tööd Pa­ju tä­na­va ja Kos­ti­ve­re tee nur­gal.”

Eelmine artikkelKuu­sa­lu hoo­le­kan­de­ma­ja ehi­tus lä­heb kal­li­maks
Järgmine artikkelKol­ga staa­dio­ni re­konst­ruee­ri­mi­ne