Raa­si­kul alus­tab uus koor

1256

Raa­si­ku rah­va­ma­ja ju­ha­ta­ja Hel­le Va­ga kut­sub kõi­ki hu­vi­li­si rah­va­maj­ja, et jät­ka­ta lau­lut­ra­dit­sioo­ni: „Esmaspäeva õhtuti saab rahvamajas Ernesaksa saalis laulda. Ka­vas on ha­ka­ta õp­pi­ma koo­rik­las­si­kat, aga ka tä­na­päe­va­seid tun­tud lu­gu­sid. Esi­me­ne kok­ku­saa­mi­ne on 30. jaa­nua­ril kell 19. Rin­gi­te­ge­vust toe­tab Raa­si­ku val­la­va­lit­sus. Ju­hen­da­ja on Ees­ti Muu­si­ka- ja Teat­ria­ka­dee­mia lõ­pe­ta­nud Gre­te Saa­rum, kes on ka Raa­si­ku põ­li­se­la­nik ning Raa­si­ku las­teaia Ora­va­ke muu­si­kaõ­pe­ta­ja. Va­rem Raa­si­kul te­gut­se­nud kam­mer­koo­ri te­ge­vus jäi eel­mi­se ju­hen­da­ja aja­nap­pu­sel pa­ra­ku soi­ku.”