Raa­si­ku vald taot­leb EA­Sist toe­tust Aru­kü­la mõi­sa ka­tu­se re­mon­diks

706

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus esi­tas EA­Si re­gio­naa­lin­ves­tee­rin­gu­te toe­tus­voo­ru taot­lu­se, soo­vi­tak­se 80 000 eu­rot Aru­kü­la mõi­sa­hoo­ne ka­tu­se re­mon­diks. Val­la ee­lar­ves on re­mon­diks 195 000 eu­rot. Ka­tus la­seb lä­bi ning va­jab täie­li­kult va­he­ta­mist.