Raa­si­ku vald ot­sib hal­du­so­sa­kon­na uut juh­ti

949

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus on väl­ja kuu­lu­ta­nud kon­kur­si hal­du­so­sa­kon­na ju­ha­ta­ja leid­mi­seks. Kan­di­dee­ri­da saab 30. juu­ni­ni. Prae­gu­ne hal­dus­juht An­do Liiv, kes töö­tab sel­lel ko­hal möö­du­nud aas­ta ap­ril­list, üt­les, et töölt lah­ku­mi­se põh­jus on isik­lik ega po­le seo­tud Raa­si­ku val­la või val­la­va­lit­su­se­ga.

Eelmine artikkelAni­ja val­la noo­red te­gid et­te­pa­ne­kuid val­la aren­gu­kav­va
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la me­re­pi­du jääb ära