Raa­si­ku val­la kraa­vi­tus­töö­de te­gi­jad va­li­tud

692

Raa­si­ku val­la kraa­vi­tus­töö­de han­ke­le esi­ta­ti kaks pak­ku­must. Han­ge oli jao­ta­tud kuueks osaks, viies osas tun­nis­ta­ti edu­kaks OÜ Kop­rap­roff, kes pu­has­tab va­nu kraa­ve, kae­vab uu­si, ra­jab truu­pe Ki­vi­loo, Tõ­hel­gi ja Pi­ka­ve­re kü­las, Raa­si­kul Va­na-Pos­ti­jaa­ma tä­na­val ning Raud­tee tä­na­val. Need tööd lä­he­vad kok­ku maks­ma 36 251 eu­rot. Rät­la kü­la kraa­vid ja truu­bid kor­ras­tab Met­sur Grupp OÜ, nen­de töö­de hind on 6120 eu­rot. Fir­ma­de­ga on le­pin­gud sõl­mi­tud, töö­de täh­taeg on ok­toob­ri lõpp.