Raa­si­ku rah­va­ma­ja re­mont on jää­nud ve­ni­ma

720

Raa­si­ku rah­va­ma­ja soo­jus­tus­tööd on veel poo­le­li, nä­da­la al­gu­ses oli fas­saa­di kat­mi­ne lõ­pe­ta­ma­ta. Esi­me­ne täh­t­aeg oli 17. no­vemb­ril, see­jä­rel pi­ke­nes aas­ta lõp­pu, kuid ka sel­leks ajaks ei saa­nud tööd val­mis. Ehitab Me­ris OÜ, val­la­le lä­heb ehi­tus maks­ma 73 478 eu­rot. Val­la­va­nem And­re Sepp: „Ehitaja on lubanud uut tähtaega 1. veebruariks. Põhjuseks on toodud materjalide hankeperioodi ja pikaleveninud ehitust. Vallale ehitus kallimaks ei lähe.”