Prügi sorteerima!

391

Märtsist muutuvad Raasiku vallas prügiveohinnad. Uue hinnakirja varasemaga võrdlemine võib esmapilgul ehmatada – segaolmejäätmete äravedu muutub tunduvalt kallimaks ka möödunud sügisest kehtinud niinimetatud vabaturuhindadest. Kuid uute teenustena on lisandunud võimalus anda kodust ära ka liigiti kogutud pürgi: paberit, kõikvõimalikke pakendeid, biolagunevaid jäätmeid ja muud.

Kes varem prügi liigiti ei sorteerinud, ehk hakkab seda tegema, kui sellel on tema rahakotile otsene mõju – olmeprahist eraldi sorteeritud jäätmete äravedu hakkab maksma umbes kümnendiku segaolmejäätmete äraandmise hinnast. Kuna väga suure osa segaolmejäätmete hulka visatust moodustavad sageli pakendid, võib prügi korralikul liigiti kogumisel selguda, et segaolmejäätmeid enam peaaegu ei tekigi.

Eelmine artikkelUus ta­se Kuu­sa­lu val­la juh­ti­mi­ses?
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la eri­va­ja­dus­te­ga las­te va­ne­ma­te tu­gig­rupp