Prob­lee­mid Vi­ru ra­ba park­la­ga

1414

Vi­ru ra­ba laud­tee on Ees­tis üks kü­las­ta­ta­va­maid loo­dus­ra­du, kus aas­tas käib li­gi 40 000 mat­ka­jat. Vi­ru ra­bas­se viiak­se kruii­si­tu­ris­te, see on lü­li­ta­tud La­he­maa­le kor­ral­da­ta­va­te pi­ke­ma­te loo­dus­rei­si­de mars­ruu­ti, vä­ga pal­jud mat­ka­vad ka oma­päi. Ole­me Sõ­nu­mi­too­jas kor­du­valt kir­ju­ta­nud, kui­das Vi­ru ra­ba väi­ke park­la jääb nä­da­la­va­he­tu­sel kü­las­ta­ja­te ma­si­na­te­le väi­ke­seks, au­to­sid-bus­se par­gi­tak­se Lok­sa tee äär­de, va­hel ka ka­he­le poo­le maan­teed.

Tä­na­vu ke­va­del oli Kuu­sa­lu val­la­ma­jas Vi­ru ra­ba park­la kü­si­mu­ses aru­pi­da­mi­ne, koos val­la amet­ni­ke­ga aru­ta­sid olu­kor­da RMK, kesk­kon­naa­me­ti ja maan­teea­me­ti esin­da­jad. Le­pi­ti kok­ku, et RMK pa­kub la­hen­du­si, kui­das park­lat laien­da­da.

Mat­ka­jad-tu­ris­tid tu­le­vad ra­bas­se ja lä­he­vad oma teed, ra­ha Kuu­sa­lu val­da ei jäe­ta, ko­ha­li­kud ela­ni­kud sel­lest ka­su ei saa, on tõ­de­tud ko­gu­kond­li­kel aru­te­lu­del. Ühe idee­na on kä­si­töö­toot­jad ja mat­ka­ju­hid pak­ku­nud, et uue suu­re­ma park­la koos kaup­le­mis­või­ma­lus­te­ga võiks te­ha Tal­lin­na-Nar­va maan­tee ja Lok­sa tee ris­tis asu­va­le plat­si­le, ka mat­ka­ra­ja al­gus ni­hu­ta­da sin­na­poo­le.

Eelmine artikkelANNE EENPA­LU­LE ja EN­NO UI­BO­LE Va­ba­du­se Tam­me­pär­ja au­märk
Järgmine artikkelAru­kü­la põ­hi­koo­li õpi­la­sed saa­vad koolilõu­nat ­tel­gis