Polügooni kohalik mõju

819

Rahvasuus kutsutakse polügooniks kogu ala, mis oli nõukogude sõjaväe käsutuses. Eesti kaitseväe keskpolügoon on väiksemates piirides, kuid jäänud kitsaks. Et soomustatud jalavägi saaks ohutult harjutada, on hakatud laienema. Keskpolügoonile tehakse suurem ohuala, lähedusse luuakse Soodla harjutusväli. Kaitseväe kasutusse võetav piirkond hakkab ulatuma Põhja-Kõrvemaa looduskaitsealale. Riik on asunud selle kandi tagastatud talumaid omanikelt ära ostma.

Seoses intensiivsema kasutamise ja arendustegevusega on kohalike rahulolematus kasvanud – lähikülade elanikke häirivad laskeharjutuste müra ja lööklained, paljud on ärevad kinnistute võimaliku sundvõõrandamise pärast. Tähtis on ka emotsionaalne pool, kodudest ei taheta lahkuda. Eelmisel laupäeval keskpolügooni teeninduslinnakus korraldatud teabepäev tõi nüüd kaasa olulise muutuse kohalike koostöös – loodi neid ühendav seltsing.