Politseiniku töö on elustiil

3567
Teili Piiskoppel, noorsoopolitseinik
Teili Piiskoppel, noorsoopolitseinik

Politseiniku töö on tähtis ja vastutusrikas. Mitmed loodavad sinu peale:  kes soovib abi oma probleemide lahendamisel, kes enda ja lähedaste turvalisuse tagamist.
Politseiniku töö on mitmekülgne ja iga juhtum omanäoline ning kuigi seadused ja käskkirjad annavad juhtumite lahendamiseks kindlad suunised, tuleb pidevalt kasutada loovust ja olla nutikas. On erinevaid muresid ja soove. Kui päeva lõpus tunned, et oled vähemalt ühe inimese elu mingil moel paremaks teinud, mõistad, et ajad õiget asja.
Kui keegi oleks mulle paar aastat tagasi öelnud, et minust saab politseinik, poleks ma seda juttu tõsiselt võtnud. Pärast keskkooli läksin õppima tol hetkel kõige sobivamana tundunud

ala, avalikke suhteid. Kuna selles valdkonnas ei olnud eriti tööd, katsetasin teisi ameteid, kuid ükski polnud päris see ning otsustasin, et tahaksin teha midagi riigi ja ühiskonna jaoks olulist ja läksin õppima haldusjuhtimist.
Läksin politsei-ja piirivalveameti   Vilmsi   teenindusse   vanem­spetsialistiks. Kandsin politseivormi ja sain aimu Eesti suurima riigiasutuse olemusest. Tundsin, et kuigi ma ei tee otseselt korrakaitsja tööd, olen osa Eesti sisejulgeoleku tagamisest ja see meeldis mulle. Ühtlasi õppisin, et PPAs on rohkem ametikohti, kui vaid kaks kõige tuntumat: patrullpolitseinik ja uurija. Avastasin tööpakkumise, mis tundus väga põnev ning ühiskonna turvalisuse vaatenurgast veel olulisem. Kuigi minu haridus ei olnud ametikoha eeldustega kooskõlas, kutsuti vestlusele ning üsna pea sai minust Põhja prefektuuri Ida-Harju politseijaoskonna noorsoopolitseinik. Olen sellel ametikohal töötanud veidi alla aasta. Sel ajal olen läbinud mittepolitseilise kõrgharidusega politseiametnike erialase täiendusõppe ning palju teisi ametialaseid koolitusi, et jõuda tasemele, kus üks politseinik peaks olema. Näen, milline on politseiniku töö ja tunnen, et just seda ma olen alati tahtnud.
Mitte kõik politseinikud pole pidanud enne kutsumuse leidmist 6 aastat erinevaid ameteid katsetama. Tegelikult saab politseiametnikuks ka palju lihtsamalt – kui otsustad, et politseiniku töö on see, mida soovid, saad minna õppima Sisekaitseakadeemiasse aastaks kutseõppena patrullpolitseinikuks või  3  aastaks  rakenduskõrgharidusõppena politseiteenistusse. Mõlemal juhul on pärast lõpetamist töökoht garanteeritud. Õppimine on mugav – kadetid on riiklikul ülalpidamisel nii majutuse, toitlustamise kui vormi osas ning kõigile on kindel stipendium ja väga head tingimused sportimiseks.
Kui mõtled, et politseiniku töö võiks olla sinu jaoks, kuid pole kindel, on kaks varianti, kuidas veenduda. Võid tulla töövarjuks. Töövarjupäev toimub igal aastal novembris ja annab põgusa ülevaate politsei- ja piirivalveametist, ametikohtadest ja tööülesannetest. Viimasel töövarjupäeval oli Ida-Harju politseijaoskonnas 7 töövarju ning neile tutvustati 3 ametikoha tegemisi. Minu töövari, Kehra gümnaasiumi õpilane Artur ütles: „Kogemus oli väga positiivne ja õpetas mulle palju. Kaalusin Sisekaitseakadeemiasse astumist ja see kogemus andis mulle indu juurde.“
Ka võid täisealisena liituda abipolitseinikega. Abipolitseinik on vabatahtlik, kes on piiratud õigustega,   kuid  politsei-  ja  piirivalve­ametile oluline. Selleks tuleb esitada avaldus vastava politseiasutuse juhile, kus piirkonnas soovid abipolitseinikuna tööle hakata. Kui läbid nõuetele vastavuse kontrolli, ametialase koolituse, saad pärast käskkirja väljaandmist tööle asuda. Abipolitseinikke kaasatakse patrullimisse ja politseioperatsioonidesse. Nii on mõnigi ametnik PPAs alustanud abipolitseinikuna ja pärast mõistnud, et see töö kutsub neid ning astunud siis politseinike ridadesse. Veebilehel www.politsei.ee on kontakte, kust saada lisainformatsiooni või vastuseid.

Eelmine artikkelTublimate tunnustamine
Järgmine artikkelKuusalu karatekad võistlesid Estonian Openil