Põles Mustjõe kõrts

1384

19. veebruaril kell 17.17 tea­tati tulekahjust Anija vallas. Leeke nähti tõusmas Must­jõe kõrtsitalu katuselt. Tulekahju sõitsid kustutama viis päästemees­konda, kaks paakautot ja Aeg­viidu vabatahtlikud päästjad. Tu­letõrjujate kohale jõudmise ajaks põles kogu kõrtsitalu peahoo­ne rookatuse ülemine osa lah­tise leegiga. Rookatusega puit­hoones levis tulekahju väga kiiresti ning tund pärast häda­abi­kõ­net oli kaks kolmandikku hoo­nest tules hävinenud. Kuna peahoo­net päästa polnud enam võima­lik, keskendusid meeskonnad kõr­valhoonete kaitsele. Põlengu le­vik saadi kontrolli alla kella 23 ning likvideeriti lõplikult 2.45 öösel. Inimesed põlengus kanna­ta­da ei saanud. Tulekahju sütti­mi­se põhjust pole teada.