Põles katlamaja põrand

1065

24. detsembril kell 12.38 tea­tati häirekeskusele, et Loksal põleb katlamaja. Selgus, et kat­lamaja masuudi etteandmisruu­mis põles masuut põrandal ja laes, mida katlakütja enne päästja­te saabumist kustutama oli asu­nud. Loksa ja Võsu komando pääst­jad kustutasid tulekahju va­hu­joaga. Kell 12.53 oli põleng lo­kaliseeritud ja kell 14.42 lik­vi­dee­ritud. Inimesed tulekahjus vi­gas­tada ei saanud.