Panus­ta­da me­re­tur­va­li­su­ses­se

1187

Mi­da aeg eda­si, se­da roh­kem on me­reäär­se­te val­da­de ela­ni­kel-su­vi­ta­ja­tel paa­te, pur­je­kaid, ka jah­te. Me­rel liik­le­mi­ne tä­hen­dab või­ma­lik­ke oh­te, nõuab me­re­sõit­ja­telt os­ku­si neid en­ne­ta­da, aga ka piir­kond­lik­ku või­me­kust hät­ta­sat­tu­nuid ai­da­ta. Suu­re pa­nu­se an­na­vad me­reo­hu­tu­se ta­ga­mi­sel va­ba­taht­li­kud me­re­pääst­jad. Pi­ka me­re­pii­ri­ga Kuu­sa­lu val­las on kolm va­ba­taht­lik­ku me­re­pääs­teük­sust – Sal­mis­tul, Ju­min­dal, Pä­ris­peal.

Põ­hi­li­ne na­vi­gat­sioo­niaeg on sel­leks kor­raks lä­bi saamas. Pä­ris­pea va­ba­taht­li­kel oli see esi­me­ne val­ve­hooaeg. Pä­ris­pea pääs­teü­hin­gu juht rää­kis, et fon­di­dest saa­dud toe­tu­se kõr­val on vä­he­malt sa­ma olu­li­se pa­nu­se and­nud ko­gu­kon­na ja et­te­võt­ja­te toe­tus, mi­da on va­hel ra­has ras­ke mõõ­ta. Näi­teks või­mal­da­tak­se Pä­ris­pea me­re­pääs­teük­su­sel ka­su­ta­da Jaan Ma­nits­ki­le kuu­lu­va Vii­nis­tu sa­da­ma ra­ja­ti­si, va­ja­du­sel ka Peep Sa­ra­puu­le kuu­lu­vat Suur­pea sa­da­mat. Ini­me­sed mõis­ta­vad, et me­re­tur­va­li­sus ei ole ai­nult rii­gi või ük­si­ku­te en­tu­sias­ti­de te­ha. See al­gab ko­dust, kü­last, ko­gu­kon­nast. Sel­le aren­gus­se saab pa­nus­ta­da igaüks vas­ta­valt oma või­ma­lus­te­le, too­ni­tas Pä­ris­pea Va­ba­taht­li­ke Pääs­te­selt­si juht.

Eelmine artikkelMAR­TI HÄÄL: „Me ei pool­da koa­lit­sioo­ni­le­pet kui ve­re­van­net.“
Järgmine artikkelAni­ja vald töö­tab uue põ­hi­mää­ru­se jär­gi