Õnnetus merel Tsitre külas

767

6. juulil kell 15 tea­tati õnnetusest merel Kuusalu vallas Tsitre külas. Paadist sattusid merre kaks meest, kes enne pääst­jate saabumist iseseisvalt kaldale pääsesid. Mehed kiir­abi abi ei vajanud, küll aga sel­gus, et mehed olid alko­holi­joobes. Päästeteenistus tu­letab meelde, sel aastal on up­punud juba 48 inimest, nendest suur osa mehed ja paljud õnnetused juhtunud alkoholi tarvitamise taga­jär­jel.