Muu­da­tu­sed Ani­ja val­la­va­lit­su­ses

1157

Uuest aas­tast töö­tab Ani­ja val­la­va­lit­su­ses in­fos­pet­sia­lis­ti­na Aeg­vii­du val­la­va­lit­su­se se­ni­ne kant­se­leis­pet­sia­list Lil­ja Pii­be­leht-Ta­ras­sov. Te­ma töö­ka­bi­net Keh­ras on val­la­ma­ja tei­sel kor­ru­sel, val­la­sek­re­tä­ri ka­bi­ne­ti kõr­val. Seal on Lil­ja Pii­be­leht-Ta­ras­sov nel­jal päe­val nä­da­las, ree­de­ti töö­tab ta en­di­selt Aeg­vii­dus. 1. jaa­nua­rist on Keh­ras ka ma­jan­duss­pet­sia­list Enn Pung ja ehi­tus­re­fe­rent An­ne Ruus, kes eel­mi­se aas­ta lõ­pu­ni töö­ta­sid Aeg­vii­dus. Aeg­vii­du se­ni­ses­se val­la­maj­ja jääb ela­nik­ke tee­nin­da­ma sot­siaal­töös­pet­sia­list Kris­tel Lään, ku­ni märt­si lõ­pu­ni töö­tab seal ka fi­nants­juht Rii­na Ah­ven. Ani­ja val­la­va­lit­su­sest lah­kus aas­ta lõ­pus hal­duss­pet­sia­list Maa­ri­ka Kung­la, ta jäi pen­sio­ni­le. Mar­gus Mo­lo­ki ame­ti­ni­me­tus on nüüd ta­ris­tus­pet­sia­list.