Metsaraiest Lahemaal

772

Eelmisel nädalavahetusel käisid Lahemaal tehtavaid metsaraied kontrollimas kodanikuühenduse Eesti Metsa Abiks aktivistid, kes leidsid, et olukord on hull ja saatsid ametkondadele ettepanekud, kuidas rahvuspargi metsi paremini kaitsta.

Uurisime keskkonnainspektsioonist ja -ametist, mida sellisest kriitikast arvatakse. Saime vastuse, et osa kontrollijate märgitud rikkumistest konkreetsetel kinnistutel pole uudis, keskkonnainspektsioon juba tegelebki nendega. Üldisemate hinnangute osas ollakse aga eri meelt. Näiteks on Kuusalu vallas üksikutel juhtudel lubatud Lahemaal metsamaterjali välja vedada külmumata pinnasega, kui pinnas pole liigniiske ja veokaugus on lühike. Kuna lageraieid on Lahemaal varasemast rohkem, jätkame teema kajastamist järgmistes lehenumbrites.

Eelmine artikkelVäi­ke­kan­nel­de esi­me­ne võis­tu­män­gi­mi­ne Keh­ras
Järgmine artikkelAND­RES ÕIS on Har­ju­maa pa­rim har­ras­tus­näit­le­ja