MAT­HEAS TRILL­JÄRV saa­vu­tas Ees­ti MV ju­dos hõ­be­me­da­li

531

20. jaa­nua­ril toi­mu­sid Tar­tus Ees­ti tä­na­vu­sed meist­ri­võist­lu­sed ju­dos. A-klas­si noor­mees­te hul­gas võist­les ka Kuu­sa­lu kesk­koo­li 10. klas­si õpi­la­ne Mat­heas Trill­järv ju­dok­lu­bist Do­kya. Ta saa­vu­tas kaa­luk­las­sis ku­ni 66 ki­log­ram­mi, kus võist­les 8 noor­meest, hõ­be­me­da­li.
Esi­me­ses mat­šis alis­tas Kol­ga ju­do­kas Mat­heas Trill­järv Alek­sandr Kar­po­vi Bu­do­lin­ni Ju­do­koo­list, see­jä­rel Oli­ver Ojan­gu klu­bist Okaa­mi. Ta­sa­vä­gi­ses fi­naa­lis tu­li Kuu­sa­lu val­la ju­do­kal tun­nis­ta­da li­saa­jal Ran­del Pääs­te­li (Võ­ru ju­dok­lu­bi Re) pa­re­must.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu post­kon­tor jääb veel su­le­tuks
Järgmine artikkelSõnumitoojas 23. jaanuaril