Lõp­pes Kiiu Ves­ki tä­na­va jalg­tee ehi­tus

1208

Ehi­ta­ja Vers­ton OÜ an­dis Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se­le üle Kiiu ale­vik­ku Ves­ki tä­na­va­le ra­ja­tud jalg­tee, mis kul­geb Va­na-Nar­va maan­teelt ku­ni las­teaia poo­le suun­du­va tee ris­ti­ni. Kok­ku on ehi­ta­tud 450 meet­rit jalg­teed. Töö teh­ti ka­hes eta­pis – pro­jek­tee­ri­mi­ne ja et­te­val­mis­tus ning as­fal­tee­ri­mi­ne. Kok­ku läks kõn­ni­tee ra­ja­mi­ne maks­ma li­gi 57 000 eu­rot koos käi­be­mak­su­ga. Jalgtee ehi­tust ra­has­ta­tak­se Kuu­sa­lu val­la ee­lar­vest.