Ligi kaks nädalat pidustusi

1378

Raasiku vald sai 12. märtsil 25aastaseks. Tänavused aastapäevapidustused algasid peaaegu kaks nädalat tagasi. Valla juubelit tähistati allasutustes ja ka mitmes külas – avati näitusi, korraldati kontserte, meenutus- ja vestlusringe, tehti etendusi. Põhjus, miks pidustustekava kujunes tavapärasemast mahukamaks, oli ühine suur rõõm, et Raasiku vald jääb alles, ei lähe sundliitmisele – aasta lõpus saadi paljude vallaelanike ühiste jõupingutustega täis oluline arv, 5000 kodanikku.
Vahendame Sõnumitoojas olulisemaid juubeliüritusi, osadest räägime veel järgmises lehenumbris.