Lee­si mä­lu­män­gu või­tis Kvar­tett

1655

MA­RI-LY RA­HUO­JA

Va­ba­rii­gi aas­ta­päe­va ee­lõh­tul, 23. veeb­rua­ril ko­gu­nes Lee­si rah­va­maj­ja re­kor­di­li­selt 9 võist­kon­da mä­lu­män­gu­hu­vi­li­si. Män­gu­juht ja kü­si­mus­te koos­ta­ja oli sel kor­ral Mart La­hi Kiiust.
Tra­dit­sioo­ni­li­selt olid mä­lu­män­gu kõik 30 kü­si­must seo­tud Ees­ti ja eest­las­te­ga. 36 punk­ti­ga 62st või­ma­li­kust või­tis võist­kond Kvar­tett koos­sei­sus Kris­ta Ki­ro­tosk, Ül­le Rekk, Rai­vo Rekk ja Laur Sits. Tei­seks tu­li 30 punk­ti­ga Noor Ju­min­da: Ai­ve Mõt­tus, Anu Eek-Mä­gi, Tar­mo Amer ja And­rus Vol­mer.  Pä­rast vii­mast kü­si­must ja­ga­sid 25 punk­ti­ga 3. koh­ta ko­gu­ni 3 võist­kon­da. Tä­nu soo­lo­vas­tu­se­le päl­vis 3. ko­ha Ju­min­da (Ago Kat­vel, Kar­li Lam­bot, Ain Mäns ja Toi­vo Vii­na­puu). 4.-5. koh­ta jäid ja­ga­ma Park­si ja Tam­mis­tu.
Järg­mi­ne mä­lu­mäng Lee­sil on ema­de­päe­va pai­ku, siis on tee­ma Ees­ti nai­ne.