Lau­rit­sa­päe­va pi­dus­tu­sed

329
ULVI RAND.

Ena­mik lau­rit­sa­päe­va üri­tu­si on tä­na­vu lau­päe­val. 10. au­gus­til. Ul­vi Rand Tor­mi­se-­seltsist üt­leb, et taas oo­ta­tak­se rah­vast rong­käi­gu­le, Kuu­sa­lus Lau­rit­sa plat­sil on jook­su­võist­lu­sed, laat, kont­ser­did, sim­man ning ki­ri­kus ju­ma­la­tee­nis­tus ja vit­raaži ava­mi­ne, pas­to­raa­dis kee­le­kon­ve­rents. „Hom­mi­kul tu­leb Lau­rit­sa­ki­vi juu­res rii­tus ja Lüü-Tür­ri kont­sert. Oo­ta­me osa­le­jaid juur­de koh­vi­ku­te­päe­va­le, kor­ral­da­me koh­vi­ku­pi­da­ja­te va­hel soo­las­te ja ma­gu­sa­te suu­pis­te­te kon­kur­si.“