Lau­rit­sa­päe­va­jook­su tu­le­mu­sed

890

Kuu­sa­lu 29. lau­rit­sa­päe­va­jook­su 5,2ki­lo­meet­ri­se dis­tant­si või­tis 173 lõ­pe­ta­ja seas Karl Mäe Pär­nust aja­ga 16.08,4 mi­nu­tit. Kuu­sa­lu val­la pa­ri­ma­na saa­vu­tas Jaa­nus Kal­las­te Ka­sis­pealt (Tree­ning­part­ner) 16.34,2 mi­nu­ti­ga 4. ko­ha. Al­lan Män­ni Kuu­sa­lu Spor­dik­lu­bist sai 6. ko­ha (17.04,6). Kii­reim nai­ne oli Ol­ga An­de­re­je­va Rap­la­maalt, te­ma või­duaeg (19.11,0) oli ül­dar­ves­tu­ses 13. tu­le­mus. Kuu­sa­lu val­la pa­ri­ma­na sai Bir­git De­mi­do­va 5. ko­ha, aeg 23.11,7 mi­nu­tit.

Pois­te kolm kii­rei­mat olid Jes­se Lau­ter (19.59,5), Uku Aas­rand (21.32,4) ja Bru­no Ser­gio Treu­feld (22.10,2). Kii­reim tüdruk oli Gi­ze­la Gu­nin (25.26,6).

Väi­ke­sed lap­sed jook­sid lau­rit­sap­lat­sil 1-2 rin­gi. Osa­võt­jaid oli 80. 2-3aas­tas­te tüd­ru­ku­test või­tis Ida Marg­ha­ret­ha Mäe­vä­li, järg­ne­sid Trii­nu So­ro­kin ja Lin­da He­lin Es­ken, pois­test olid kolm kii­re­mat Ro­bin Lip­sik, Jas­per Lai ja And­ri Mitt. 4-5aas­ta­se tüd­ru­ku­te esi­kol­mi­kus olid Iris Trei, Adee­le Ruus ja Lii­si Link­vist, pois­test Ra­fael Kask, Aa­ron Ee­rik­soo ja Jor­ven Kal­do­ja. 6-7aas­tas­te kii­re­mad olid Ger­da Ka­ro­lin Kriis, An­na-Ro­se Val­ge ja Si­ret Na­rusk ning Karl Mat­tias Val­kov, Ro­met Soom ja Ro­ven Ra­ja­vä­li ning 8-9aas­tas­test Ma­ri-Liis Jür­gen­son, Ma­ri Pa­ju ja Loo­re Sa­rap ning Kaa­rel Ruus, Karl-Se­bas­tian Aun ja Joo­sep Jõe.

Eelmine artikkel„Tor­mis Kõr­veaial“
Järgmine artikkelEV100 su­vi­sel peo­nä­da­lal tee­me Ees­ti rah­va üleilm­se ühend­koo­ri