Kuu­sa­lu kesk­kool on Har­ju­maa pa­rim ker­ge­jõus­ti­kus

538
LIIS­BEL AL­MET Kuu­sa­lu kesk­koo­list (vasakul) või­tis kõr­gus­hüp­pe. LEE­NU AAS­RAND Lok­sa güm­naa­siu­mist (paremal) võitis 600 m jook­su.

Tal­lin­nas Las­na­mäe hal­lis pee­tud Har­ju­maa koo­li­de­va­he­lis­tel si­se­ker­ge­jõus­ti­ku meist­ri­võist­lus­tel päl­vis esi­ko­ha Kuu­sa­lu kesk­kool. Ala­või­du vii­sid Kuu­sal­lu 8.-9. klas­si nei­du­de kõr­gus­hüp­pes 1.51 üle­ta­nud Liis­bel Al­met ja kuu­li­tõu­kes tu­le­mu­se­ga 11.68 Han­na Lii­sa Kaar­mann. 10.-12. klas­si nei­du­de 60 m jook­su või­tis Eg­le Pri­voi aja­ga 8,49. Lok­sa güm­naa­siu­mi­le tõi esi­ko­ha Lee­nu Aas­rand 8.-9. klas­si nei­du­de 600 m jook­sus aja­ga 1.49,48.

Põ­hi­koo­li­de seas oli Ala­ve­re kol­mas ja Raa­si­ku nel­jas. Mel­la-Riin Rauam Ala­ve­re põ­hi­koo­list ja­gas kõr­gus­hüp­pes 1.40ga kol­man­dat-nel­jan­dat koh­ta. Mag­nus Si­kut ja Karl Erik Väl­ba Raa­si­ku põ­hi­koo­list said vas­ta­valt kõr­gus­hüp­pes 1.50 ja kuu­li­tõu­kes 8.80ga kuuen­da ko­ha.

Eelmine artikkelSpordiuudised
Järgmine artikkelRaa­si­ku vald ka­vat­seb lä­hiaas­tail tee­des­se in­ves­tee­ri­da li­gi 3 mil­jo­nit eu­rot