Kuu­sa­lus toi­mus 30. kor­da lau­rit­sa­jooks

511

Lau­päe­val, 10. au­gus­til, toi­mus Kuu­sa­lus 30. lau­rit­sa­päe­va­jooks. 5,2ki­lo­meet­ri­sel dis­tant­sil jõud­sid fi­nišis­se 151 jooks­jat.

Jook­su või­tis Ka­rel Hus­sar (TÜASK) aja­ga 15.15,8 mi­nu­tit. Järg­ne­sid Rai­vo Al­la (Ees­ti Met­sa Abiks) 16.09,2 ning Kau­po Sas­min 16.44,3 mi­nu­ti­ga. Nais­test oli kii­reim Ma­ria Vesk­la (Spar­ta), kel­le aeg 19.02,7 mi­nu­tit an­dis ül­dar­ves­tu­ses 14. ko­ha. Järg­ne­sid Kaia Le­pik 19.12,8 ja Ma­ri Boi­kov 19.37,3 mi­nu­ti­ga (mõ­le­mad klu­bist Täpps­port­la­sed).

Ku­ni 14aas­tas­te noor­mees­te võit­jaks tu­li Ke­vin Jõe­soo Tal­lin­nast aja­ga 18.46,6 mi­nu­tit, järg­ne­sid Jes­se Lau­ter ja Bru­no Ser­gio Treu­feldt Kuu­sa­lu SKst, nen­de ajad vas­ta­valt 19.40,4 ja 21,19,1 mi­nu­tit. Sa­ma va­nu­sek­las­si tü­tar­las­te esi­kol­mi­kus olid vaid ko­ha­li­kud neiud: Ma­ri­liis Tiits (23.12,5), kes nai­se ar­ves­tu­ses sai 8. ko­ha, Pip­pa Vee­re­mets (23.55,5) ja Li­set­te Tiits (26.48,8). Ma­ri­liis ja Li­set­te Tiits esin­da­sid Kuu­sa­lu Spor­dik­lu­bi, Pip­pa Vee­re­mets Kuu­sa­lu koo­li.

Eelmine artikkelKuu­sa­lus ava­ti HU­GO LEP­NUR­ME­LE pü­hen­da­tud vit­raažaken
Järgmine artikkelAni­jal uued bus­si­pa­vil­jo­nid