Kuu­sa­lu vald tõs­tab töö­ta­ja­te pal­ka

1081

Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu kin­ni­tas val­la tä­na­vu­se tei­se li­saee­l­ar­ve. Pea­le sih­tots­tar­be­li­selt eral­da­tud sum­ma­de on tu­lu­des­se li­sa­tud 100 000 eu­rot tu­lu­mak­su, sel­lest 70 000 eu­rot se­ni­sest roh­kem lae­ku­nud ja 30 000 eu­rot prog­noo­si­ta­valt lae­ku­vat tu­lu­mak­su, ning 55 000 eu­rot kae­van­da­mi­sõi­gu­se ta­su. Tu­lu­mak­su üle­lae­ku­mi­se ar­velt tõs­te­tak­se ala­tes 1. juu­list val­la pal­gal ole­va­te töö­ta­ja­te töö­ta­su – kel kuu­palk al­la 600 eu­ro, tõu­seb palk 10 prot­sen­ti, teis­tel 5 prot­sen­ti. Val­la­va­nem üt­les vo­li­ko­gu is­tun­gil, et te­ma töö­ta­su ja vo­li­ko­gu­liik­me­te hü­vi­ti­sed jää­vad sa­maks. Kok­ku ku­lub täien­da­vaks pal­ga­tõu­suks aas­ta lõ­pu­ni 70 000 eu­rot.

Eelmine artikkelEes­ti Eliit­ko­man­do 2017 on Keh­ras
Järgmine artikkelUL­VE ja KAL­MER MÄRT­SO­NI­LE tee­ne­te­märk Ees­ti Maa Heaks