Kuu­sa­lu vald ot­sib Gur­jaa­ni muu­si­ka­koo­li­le kon­dit­sio­nee­re

628

Kuu­sa­lu val­la­va­nem Mo­ni­ka Sa­lu kir­ju­tas val­la et­te­võ­te­te mei­li­lis­ti üles­kut­se pal­ve­ga toe­ta­da värs­ke sõp­rus­lin­na Gur­jaa­ni muu­si­ka­koo­li Gruu­sias, sin­na on va­ja kon­dit­sio­nee­re. Ta pa­lub abi, kui kel­lel­gi on ära an­da töö­kor­ras kon­sit­sio­nee­re või tea­tak­se ke­da­gi, kes võiks ai­da­ta. Val­la­va­nem üt­les, et hil­ju­ti­sel ülas­käi­gul Gruu­sias­se rää­kis ta Gur­jaa­ni lin­na­pea­ga, kes kü­sis, kas Kuu­sa­lu vald saaks kon­dit­sio­nee­ri­de­ga ai­da­ta. Gruu­sias on kuu­ma­de il­ma­de kor­ral muu­si­ka­koo­lis pa­lav ja umb­ne, kon­dit­sio­nee­ri­de abil saaks koo­li ruu­me ja­he­da­maks.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 18. juulil
Järgmine artikkelKuu­sa­lu vald ot­sib üldp­la­nee­rin­gule uue koos­ta­jat