Kuu­sa­lu val­la ühe­kord­se­te­le pro­jek­ti­toe­tus­te­le esi­ta­ti 25 taot­lust

1142

Kuu­sa­lu val­las oli või­ma­lik ku­ni 15. mai­ni esi­ta­da taot­lu­si val­laee­lar­vest fi­nant­see­ri­ta­va­te ühe­kord­se­te toe­tus­te saa­mi­seks. Täht­ajaks sai val­la­va­lit­sus ko­gu­kon­na­meet­me toe­tu­se­le 7 taot­lust, kok­ku kü­si­tak­se 3947 eu­rot, val­laee­lar­ves on see­kord ja­ga­da 2750 eu­rot. Kõi­ge enam soo­vi­tak­se toe­tust kul­tuu­ri­meet­mest – taot­lu­si on 9 kok­ku 7740 eu­ro­le, meet­mest an­tak­se 2967,50 eu­rot. Spor­di­meet­mes on es­ma­kord­selt kü­si­tud vä­hem toe­tust, kui on ee­lar­ves – taot­lu­si on 9 kok­ku 3590 eu­ro­le, ee­lar­ves on 3605,30 eu­rot. Taot­lu­si hakkavad hindama voliko­gu komisjonid, hindamistulemused kin­ni­tab val­la­va­lit­sus.