Kuu­sa­lu val­la tee­de­le must­kat­te pai­gal­da­ja han­ge

1292

Kuu­sa­lu val­la­ma­jas ava­ti es­mas­päe­val val­la tee­de­le must­kat­te pai­gal­da­ja leid­mi­seks kor­ral­da­tud liht­me­net­lu­se­ga han­ke pak­ku­mu­sed. Vald tel­lib must­kat­te Ju­min­da tee­le, Ko­da­soo-Sood­la tee­le ja Muuk­si-Uu­ri tee­le. Kok­ku 9,5 ki­lo­meet­rit. Pak­ku­jaid oli kok­ku 5. Oda­vaim oli 137 511 eu­rot, kal­leim 168 549 eu­rot. Val­la aren­duss­pet­sia­list Tõ­nu Am­mu­saar üt­les, et es­malt kont­rol­li­tak­se pak­ku­mus­te vas­ta­vust nõue­te­le, võit­jaks tun­nis­ta­tak­se fir­ma, kes teeb töö kõi­ge sood­sa­malt.